Criteria presentatie

Wilt u een presentatie geven? Dat is mogelijk! Tijdens Talent Event zullen er een groot aantal thema’s op het gebied van e-commerce, Big Data en IT behandeld worden. Wilt u een lezing verzorgen dan adviseren wij u de aanvraag goed toe te lichten en rekening te houden met de onderstaande criteria

De presentatie dient te voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • De presentatie dient in te gaan op de ontwikkelingen op het gebied van big data, e-commerce of IT. 
  • De presentatie dient informatief te zijn. Dat wil zeggen dat het geen commerciële lezing mag zijn.
  • De presentatie duurt maximaal 30 minuten inclusief vragen.  

Aanvragen van een lezing kan via info@talent-event.nl