Tja, De Big Data belofte: Data gedreven Service innovatie!?

SAT 12:00 - 12:30

Lezingenzaal 2

De aard van service ontwikkeling

Hoe kunnen we dienstontwikkeling beheersbaar maken?

De aard van sociale media

Hoe vinden we de balans tussen gemak diensten en privacy?

De aard van innovatie.

Hoe ontdekken we nieuwe diensten?

De aard van een Big Data project

Hoe vinden we durf om echt te experimenteren?

De aard van de consument

Hoe zorgen we ervoor dat de consument bewust, kritisch en bekwaam onderdeel van de dienst is?

De aard van regelgeving

Hoe koppelen we privacy eisen aan algehele klantgerichtheid?

De aard van de machine learning

Hoe maken we machine learning traceerbaar?

De aard van zelfstandig werkende algoritmen.

Hoe gaan we om met onverwachte dynamiek?