Op- en afbouwtijden

In onderstaande tabel zijn alle activiteiten rondom de beursdagen ingepland. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in 2 categorieën:

  • Exposanten met EIGEN STANDBOUW. Hierbij is alleen kale ruimte gereserveerd en wordt er een ‘eigen’ stand opgebouwd.(1)
  • Exposanten met STANDBOUW GELEVERD DOOR DE ORGANISATIE. Hierbij wordt de stand uitgevoerd in de standaard standbouw.(2)

Op- en afbouwtijden

Let op! Er is alleen afbouw op zaterdag. Alle spullen dienen zaterdag 25 november verwijderd te worden uit Jaarbeurs Utrecht.

Op vrijdag 24 november enkel handzame goederen via de hoofdentree. Roldeuren en nooddeuren zijn op vrijdagochtend niet te gebruiken.

Al het materieel dat op zaterdagavond om 21.00 uur nog aanwezig is, zal door de afdeling schoonmaak van Jaarbeurs Utrecht eigenhandig worden verwijderd c.q. gesloopt. De kosten die hiermee gemoeid zijn, zullen dan aan u worden doorberekend.

Opbouw

Tijdens de opbouwdagen is een borgregeling van toepassing. U meldt zich met een expeditiekaart en € 50 borg bij aanrijroute 100. U kunt vervolgens gedurende een beperkte tijd laden en lossen bij de hallen. Overschrijdt u de toegestane tijd, dan vervalt uw borg:

Personenwagen en busjes max. 60 min.
Bakwagens max. 90 min.
Vrachtwagens max. 120 min.

U kunt uw voertuig vervolgens, indien nodig, op een parkeerterrein (betaald) parkeren.

NB: Er mogen geen vrachtwagens of losgekoppelde trailers op het parkeerterrein achtergelaten worden. Deze zullen worden verwijderd en de kosten hiervan zullen worden doorberekend. Parkeren van vrachtwagens tijdens beursdagen kan op de volgende locaties:
• De Vlampijpstraat, Tractieweg en Gietijzerstraat op bedrijventerrein Cartesiusweg
• Bedrijventerrein Lage Weide
• Bedrijventerrein Kanaleneiland-Zuid

Voor Talent Event kunt u gebruik maken van roldeur 405.

Afbouw
Afbouwverkeer is direct na sluiting van de beurs welkom via aanrijroute 100. Een borg is niet nodig. Voertuigen die zich te vroeg melden worden niet tot het terrein toegelaten. Het is niet toegestaan om op de openbare weg te parkeren of daar te wachten tot u het terrein op kan. De openbare weg dient te allen tijde vrij te blijven.